Information

Hvor meget fik J. Robert Oppenheimer betalt under tilsyn med Manhattan -projektet?


Jeg er nysgerrig efter at afgøre, hvor meget J. Robert Oppenheimer fik betalt i dagens dollars, da han var leder af Los Alamos National Laboratory?

Har vi nogen HR- eller regnskabsdokumenter fra Los Alamos National Lab, da det blev pålagt Manhattan -projektet?


På side 14 i FAS.org angiver det, at hans løn oprindeligt blev fastsat til $ 10.000. Da det oversteg hans tidligere UC -professors løn, bad han om, at det blev reduceret på linje med andre. Tilsyneladende afslog regenterne hans anmodning (efter brev på siden).

Til sammenligning findes der på side 10 en lønliste for "Personer, der ikke nu har en akademisk stilling, men som var i akademisk arbejde", hvor den maksimale løn (formodet månedligt) for en ph.d. med mere end 4 års erfaring er fastsat til $ 400 eller $ 4800/år. Så, Oppenheimers løn var omtrent det dobbelte af en erfaren ph.d. uden for den akademiske verden.

Nu på US National Lab, hvor jeg arbejder, vil en erfaren ph.d. blive betalt et sted omkring ~ 30 gange $ 4800/år, eller Oppenheimers løn ville være et sted i nærheden af ​​$ 300k/år (plus/minus $ 100k?).

Som en separat sammenligning, pr. Business Insider, blev en amerikansk hær privat betalt $ 50/måned under krigen. En tekniker i Los Alamos lavede op til seks gange denne løn (og blev ikke skudt på).